đầu

 e Bible Fellowship -   Tiếng Việt - Vietnamese

TẠI SAO THẾ-GIỚI QUÁ CHIA-RẼ ?

Hỏi : Tôi không chắc tại sao, nhưng có vẻ như mọi việc càng ngày càng suy-sụp. Tôi cho rằng chính-trị chia rẽ chúng-ta.

Đáp : Trên thế-giới ngày hôm nay bất kỳ nơi nào chúng ta xem đến chúng ta thật thấy sự biến-động khủng-khiếp khi những hệ-thống chính-trị từ lâu được tin-tưởng không còn được tín-nhiệm nữa. Những cơ-quan truyền-tin trước đây được quý trọng, ngay cả tôn-sùng, không còn được kính-nể nữa, thay vào đó chúng bị nhạo báng và dán nhản hiệu là “ tin giả-mạo.”  Nền kỷ-nghệ giải-trí của thế-giới đã bị rúng-động cách tệ-hại với hết việc xấu-xa này đến việc xấu-xa khác mà chúng đưa đến sự nhục-nhả cho những người bị vạch-trần.

Nhưng nó cũng không chấm-dứt tại đó. Nhiều người quen với việc tránh thoát những rắc-rối của thế-giới bằng cách quay lại với các bộ  môn thể-thao như là một nơi trú-ẩn thì nhìn thấy những đội chơi mình yêu-thích và những cầu-thủ cũng như các đại-lý yểm-trợ họ cũng bị rắt-rối với rất nhiều thị-phi.

Ngay cả tôn-giáo cũng bị  bao quanh với sự rối-loạn khi danh tiếng của một trong những giáo-hội lớn trên thế-giới bị hoen-ố hết lần này đến lần khác bởi những người thực-hiện khủng-bố dựa trên danh-nghĩa của tôn-giáo họ.

Đáng buồn thay, sự chia-rẽ hổn-loạn trên thế-giới không phải chỉ bên ngoài nơi nào đó, nhưng chúng-ta cũng thấy xã-hội chia rẽ mọi nơi chúng-ta nhìn đến, thông-thường trong ngay cả gia-đình chúng-ta.

Chuyện gì đang xảy ra ? Có lẽ điều này sẽ làm cho bạn ngạc-nhiên, nhưng câu trả lời được tìm thấy trong Kinh-thánh. Kinh-thánh nói về một thời-điểm khi thế-giới sẽ bị chia-rẽ như chưa bao giờ bị chia rẽ trước đây. Thời điểm của sự chia-rẽ lớn-lao xảy ra trong thời-gian của Thời kỳ Đoán phạt.

Ê-xê-chi-ên 38:21-22 : “21 Ta sẽ gọi một thanh gươm đến đánh nó trên khắp các rừng núi của Ta,’ Chúa Hằng Hữu phán, ‘ai nấy sẽ trở gươm chém giết đồng đội mình. 22 Ta sẽ dùng ôn dịch và máu đổ đoán phạt nó. Ta sẽ trút những cơn mưa như thác đổ, những trận mưa đá, lửa, và diêm sinh trên nó, trên các quân sĩ của nó, và trên nhiều dân đi với nó.’ ”

Xa-cha-ri  14:13 : “13 Trong ngày ấy Chúa sẽ khiến một cơn kinh hãi giáng xuống trên chúng, đến nỗi mỗi người sẽ túm lấy tay của người  lân cận mình và vung tay đánh đấm nhau túi bụi. ”

Hỏi :  Hả, Thời kỳ Đoán phạt ? Ông nói rằng Thời kỳ Đoán phạt hầu như sắp đến ?

Đáp :  Không. Thật ra, Kinh thánh đã cho biết sự thật là Thời kỳ Đoán phạt đã đến rồi. Có lẽ bạn đã nghe về ngày 21 tháng 5 năm 2011 được công bố cho toàn thế-giới trước đây vài năm ? Kinh thánh khẳng định sự công-bố đó là chính-xác. Có nghĩa là Đức Chúa Trời đã và đang phán- xét thế-giới từ thời-điểm đó cho đến bây-giờ. Và Kinh-thánh cũng cho thấy giai-đoạn trừng-phạt kéo dài này sẽ tiếp-tục vài năm nữa rất có-thể cho đến năm 2033.

Hỏi :  Cái gì ? Ông không nói đùa chứ ? Ông nghĩ chỉ vì thế-giới đang chia rẽ thì nó có nghĩa đây là Thời kỳ Đoán phạt sao ?

Đáp : Điều đó là ngược lại. Thế-giới bị chia rẽ vì đây là Thời kỳ Đoán phạt. Và chương-trình Đoán phạt của Đức Chúa Trời đòi hỏi sự chia rẽ đế-quốc của Sa-tan : đó là, sự chia rẽ của thế-giới này.

Ma-thi-ơ 12:25 : “ 25 Biết ý tưởng họ, Ngài nói, Một nước mà tự chia rẽ sẽ tan hoang; một thành hay một nhà mà tự chia rẽ sẽ không đứng vững. ”

Cũng thế,

Mác 3:24-26 :  “24 Nếu một vương quốc chia rẽ để chống nghịch nhau, vương quốc ấy sẽ không thể đứng vững. 25 Nếu một gia đình chia rẽ để chống nghịch nhau, gia đình ấy sẽ không thể đứng vững. 26 Nếu quỷ Sa-tan nổi lên chống lại chính nó và tự chia rẽ, nó sẽ không thể đứng vững, nhưng ngày tàn của nó đã gần.”

Để ý cụm từ, “ không thể đứng vững,” được dùng lập đi lập lại trong những câu Kinh-thánh này. Đức Chúa Trời, Đấng viết Kinh thánh, chọn lựa Lời Ngài rất chính-xác. Chúng-ta thấy cùng ngôn-ngữ như vậy trong một vài nơi khác.

Khải huyền 6:17  : “17 Vì ngày thịnh nộ lớn của Ngài đã đến, và ai có thể đứng nổi? ”

Thi-thiên 1:5 : “5 Vì thế những kẻ gian ác sẽ chẳng đứng nổi trong ngày phán xét; Những kẻ tội lỗi sẽ không được vào hội người ngay lành;”

Đế-quốc của Sa-tan, bao gồm tất-cả mọi người không được cứu của thế-gian, sẽ bị sụp-đổ vào thời-điểm của giai-đoạn đoán-phạt cuối-cùng. Sự chia-rẽ của dòng-họ Sa-tan sẽ không cho họ đứng vững trong Ngày Đoán phạt.

Hỏi :  Ông nói rằng thế-giới này là vương quốc của Sa-tan ? Này nhé, tôi đồng ý có nhiều điều xấu-xa trên thế-giới, nhưng tôi không đi quá xa khi gọi thế-giới này là “ vương-quốc của Sa-tan.”

Đáp : Đáng tiếc thay, đây là cách mà Đức Chúa Trời mô-tả nó. Sa-tan qua sự lừa dối loài-người tại vườn Ê-đen, bởi quyền của kẻ chiến-thắng bắt phục con người làm tôi-mọi cho hắn và cho tội-lỗi. Và bởi vì chiến thắng chiếm được quyền cai-trị trên những người không được cứu nên Sa-tan mới có-thể trao cho Chúa Giê-su tất-cả vương-quốc trên thế-gian

Lu-ca 4:5-6 : “ 5 Sau đó Ác Quỷ đưa Ngài lên một nơi cao và chỉ cho Ngài tất cả các vương quốc trên thế gian trong giây lát, 6 rồi nó nói với Ngài, “Ta sẽ ban tất cả quyền lực và vinh hiển của các vương quốc nầy cho ngươi, vì quyền ấy đã trao cho ta, và ta muốn ban cho ai tùy ý. ”

Một cách hợp-pháp Sa-tan có-thể trao tất-cả các vương-quốc trên thế-gian cho Chúa Giê-su vì hắn đã cầm quyền cai-trị trên loài-người khi họ vâng theo lời hắn tại vườn Ê-đen.

Hỏi : Tôi không biết, ý-tưởng Sa-tan cai-trị thế-gian nghe lạ quá đối với tôi.

Đáp : Vâng, thật sự Sa-tan không còn cai-trị trên thế-giới ngày hôm nay nữa. Một khi Chúa Giê-su Christ đến như vị Quan Án của cả nhân-loại   ( bắt-đầu vào ngày 21 tháng 5 năm 2011), Ngài đã truất-phế Sa-tan cất đi tất-cả quyền-lực chính-thức của hắn và Chúa Giê-su hiện đang nắm quyền trên vương quốc của hắn. Chúa Giê-su hiện đang cai-trị thế-giới này trong giai-đoạn kéo dài của sự đoán-phạt giáng trên họ. Kinh-thánh đưa cho chúng-ta một ẩn-dụ lịch-sử về vua Ba-by-lôn và sự sụp-đổ vương-quốc của ông để minh-họa chân-lý vĩ-đại này. Thứ nhất, chúng-ta thấy vua Ba-by-lôn là hình-ảnh hay sự tiêu-biểu cho Sa-tan :

Ê-sai 14:4  “4 Bấy giờ ngươi sẽ cất lên những lời ngụ-ngôn châm chọc vua Ba-by-lôn như sau: Ủa kẻ áp bức đã tàn đời rồi sao? Kẻ hay nhạy cơn lôi đình không còn nữa sao? ”


Ê-sai 14:12-14 :  “12 Hỡi Lu-xi-phe, con của bình minh kia,
Ngươi đã bị sa xuống đất rồi sao? Hỡi kẻ chế ngự các nước, ngươi đã bị hạ xuống rồi sao? 13 Này, ngươi đã tự nhủ, “Ta sẽ lên trời;
Ta sẽ nhấc ngai ta lên trên các vì sao của Ðức Chúa Trời; Ta sẽ ngự trị trên Núi Hội Họp, nơi thượng đỉnh của miền cực bắc. 14 Ta sẽ lên trên các tầng mây; Ta sẽ làm cho chính ta trở thành một đấng tối thượng. ”


THẾ-GIỚI  ĐANG  SỤP-ĐỔ !  ĐANG  SỤP-ĐỔ

Vua Ba-by-lon và nước của ông đã phá-hủy đất Giu-đa và bắt nhiều người Do-thái làm tù-binh đem về Ba-by-lôn. Sau một thời-gian ghê-gớm 70 năm ( tiêu-biểu cho Cơn Đại-nạn )  Ba-by-lôn bị dân Mê-đi và người Phe-rơ-sơ đánh bại. Sự sụp-đổ của Ba-by-lôn vào thời-điểm đó chỉ về sự sụp đổ của Sa-tan và thế-gian vào thời tận-thế. Đây là lý-do Kinh thánh có nhiều điều để nói về sự sụp-đổ của Ba-by-lôn :

Giê-rê-mi 51:7-8 : “7 Ba-by-lôn là cái chén bằng vàng trong tay Chúa; Nàng đã làm liên lụy cho khắp đất phải uống say;
Các nước đã uống rượu bị đoán phạt chung với nàng, Do đó các dân đã điên tiết. 8 Thình lình Ba-by-lôn sụp đổ và vỡ tan tành; Hãy than khóc cho nàng. Hãy lấy dầu thoa các vết thương của nàng, Biết đâu nàng sẽ được lành.”

Ê-sai 21:9  : “9 Kìa, đạo quân kỵ binh đã đến, Từng cặp kỵ binh trên mỗi xe chiến mã.” Bấy giờ người chỉ huy đáp lại và nói, “Ba-by-lôn đã sụp đổ, đã sụp đổ; Tất cả hình tượng các thần của nó đã vỡ nát tan tành trên mặt đất.”

Khải-huyền 14:8 : “8 Kế đó một vị thiên sứ khác, vị thiên sứ thứ nhì, đến tiếp theo, và nói, “Ðã sụp đổ rồi! Ba-by-lôn lớn đã sụp đổ rồi! Nó là kẻ đã cho tất cả các nước uống rượu gian dâm cuồng loạn của nó.”

Dựa trên văn mạch trong Khải-huyền chương 14, chúng-ta thấy sự sụp-đổ của Ba-by-lôn là ngôn-ngữ tượng hình mô tả sự sụp-đổ của thế-giới trong thời điểm đoán-phạt cuối-cùng của nó.

Khải-huyền 14:10 : “10 kẻ ấy phải uống rượu thịnh nộ của Ðức Chúa Trời, được rót vào chén thịnh nộ của Ngài với nguyên nồng độ. Kẻ ấy sẽ bị lửa và lưu huỳnh hành hạ trước mặt các vị thiên sứ thánh và trước mặt Chiên Con.”

Chúng-ta cũng đọc về sự sụp-đổ của Ba-by-lôn trong chương 18 :

Khải-huyền 18:2  : “2 Vị thiên sứ đó cất tiếng dõng dạc nói rằng,

“Ðã sụp đổ rồi! Ba-by-lôn lớn đã sụp đổ rồi! Nó đã trở nên chỗ ở của các quỷ, Nơi giam giữ của mọi tà linh ô uế, Cái chuồng của mọi loài chim không sạch và gớm ghiếc.”


Khi nào chúng-ta thấy điệp khúc “ Ba-by-lôn bị sụp đổ, bị sụp đổ,” chúng-ta có thể diễn ý nó là , “ Thế-giới bị sụp-đổ, bị sụp-đổ !”  hay :     “ Thời kỳ Đoán phạt đang xảy ra ! Thời kỳ Đoán phạt đang xảy ra !”

Giê-rê-mi 51:49  :  “49 Ba-by-lôn phải sụp đổ vì tội giết chết Y-sơ-ra-ên, Và tội giết biết bao người khắp mặt đất do Ba-by-lôn gây ra.”

Như thế, Ba-by-lôn sụp-đổ đồng nghĩa với thế-giới sụp-đổ. Rõ-ràng, một khi Ba-by-lôn sụp-đổ có nghĩa nó không còn đứng nữa. Chia-rẽ đưa đến sự sụp-đổ của gia-đình; Chia-rẽ mang lại sự sụp-đổ của một đế-quốc. Đế-quốc Sa-tan của thế-giới này đã sụp-đổ. Và bằng chứng bên ngoài của sự sụp đổ này có-thể được nhìn thấy qua sự chia rẽ của thế-giới xung quanh chúng-ta.

CHỮ VIẾT TRÊN TƯỜNG : ĐẾ-QUỐC CỦA NGƯƠI ĐÃ BỊ PHÂN-CHIA.

Một cách rất thú-vị, Đức Chúa Trời mô tả trong Kinh thánh về ngay chính đêm vua Ba-by-lôn ( hình-ảnh Sa-tan ) bị giết và triều-đại vua này sụp-đổ. Vào lúc đó vua Bên-xác-sa đã nhìn thấy những hàng chữ huyền-bí được viết trên tường. Điều đó làm cho vua run sợ đến nổi hai đầu gối đập vào nhau. Cuối-cùng, người trung-tín với Đức Chúa Trời, Đa-ni-ên, được gọi vào để giải thích những chữ viết trên tường.

Đa-ni-ên 5:25-28  :  “ 25 Ðây là những chữ đã được viết, ‘Mê-nê, Mê-nê, Tê-kên, Pạc-sin.’ 26 Ðây là ý nghĩa những chữ ấy: ‘Mê-nê’ nghĩa là ‘bị đếm.’ Ðức Chúa Trời đã đếm các ngày của triều đại hoàng thượng và quyết định nó phải chấm dứt. 27 ‘Tê-kên’ nghĩa là ‘cân.’ Hoàng thượng được đem đặt trên một cái cân để cân và phía bên hoàng thượng bị thiếu. 28 ‘Pạc-sin’ nghĩa là ‘bị chia ra.’ Vương quốc của hoàng thượng sẽ bị chia ra và được ban cho người Mê-đi và người Ba-tư.”

Đa-ni-ên 5:30-31  :  “30 Chính trong đêm đó, Bên-sác-xa vua Ba-by-lôn bị giết. 31 Ða-ri-út người Mê-đi lên ngôi thế vị lúc sáu mươi hai tuổi.”

Trong một đêm, vua Ba-by-lôn chết và triều-đại của vua bị CHIA RA. Trong đêm đó vua Mê-đi và Ba-tư chiếm lấy Ba-by-lôn. Vì vậy Kinh thánh dùng hình-ảnh vua Đa-ri-út ( cũng gọi là Si-ru ) biểu tượng cho Đấng Christ đến như kẻ trộm trong đêm. Chúng-ta biết chắc vua Đa-ri-út   ( Si-ru ) là tiêu-biểu cho Đấng Christ vì những gì được nói về vua này trong sách Ê-sai :

Ê-sai 44:28   28 Ta phán về Si-ru rằng, Nó là người chăn bầy của Ta, Nó sẽ thực hiện mọi điều Ta muốn phải thành tựu; Ta nói về Giê-ru-sa-lem rằng, Ngươi sẽ được xây dựng lại, Và về đền thờ rằng, Ngươi sẽ được lập nền trở lại. ”

Si-ru ( Đa-ri-út)  được gọi là người chăn chiên của Đức Chúa Trời . Và

Ê-sai 45:1  : “Lời của Chúa phán về người được xức dầu của Ngài, tức Vua Si-ru, Người mà Ta nắm lấy tay phải của nó, Ðể bắt các nước phải suy phục trước mặt nó, Bắt các vua phải tháo bỏ áo mão của họ, Và phải mở toang các cổng thành trước mặt nó, Ðể không cổng thành nào đóng lại đối với nó: ”

Vua cũng được gọi là kẻ được xức-dầu của Đức Chúa Trời. Từ ngữ được dịch “xức dầu ” là cùng một từ “Mê-si” trong sách Đa-ni-ên. Không nghi ngờ gì cả Si-ru là hình-ảnh của Đấng Christ đến như kẻ trộm để đoán-phạt Sa-tan và thế-gian trong Thời kỳ Phán-xét.

Sau khi chiến-thắng vua Si-ru đã phân chia nước Ba-by-lôn. Trong một cách khá tò-mò, Chúa Giê-su đã nói về chính Ngài như là người “ phân chia” khi một người muốn Ngài giải quyết vấn-đề phân chia gia-tài với anh mình.

Lu-ca 12: 13-14  : “13 Khi ấy trong đám đông có người nói với Ngài, “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi. 14 Ngài trả lời với người ấy, Hỡi người kia, ai lập Ta làm thẩm phán hay làm người chia gia tài cho các ngươi? ”


Những gì khá thú-vị về câu tuyên-bố của Chúa Giê-su là Ngài nối-kết hai từ QUAN ÁN và ĐẤNG PHÂN-RẼ với nhau. Chúng-ta biết qua Kinh-thánh Đấng Christ là Quan án của thế-gian. Và bây-giờ chúng-ta học biết Ngài cũng là Đấng Phân-chia đế-quốc của San-tan trong thế-gian này.

Hỏi : Ông nói Chúa Giê-su đang cai-trị thế-giới ngay bây-giờ ?

Đáp : Đúng vậy. Kinh-thánh công-bố Đấng Christ hiện đang cai-trị thế-giới trong Thời kỳ Đoán phạt.

Khải-huyền 11:15  : “15 Vị thiên sứ thứ bảy thổi kèn, có tiếng lớn trên trời nói rằng, “Vương quốc của thế gian đã trở thành vương quốc của Chúa chúng ta và của Ðấng Christ của Ngài; Ngài sẽ trị vì đời đời vô cùng. ”

Khải-huyền 19:15  : “15 Từ miệng Ngài ra một thanh gươm sắc bén, để Ngài dùng nó đánh hạ các nước; Ngài cai-trị họ bằng một cây gậy sắt; và Ngài đạp nát nho trong bồn ép nho cho thành rượu sủi bọt thịnh nộ phừng phừng của Ðức Chúa Trời Toàn Năng. ”

Hỏi : Nếu Đấng Christ đang cai-trị trên thế-giới không phải mọi chuyện sẽ tuyệt-vời cho mọi người thay vì quá tệ hại như hiện nay sao ?

Đáp : Chúa Giê-su đang cai-trị thế-gian không với sự nhân-từ. Ngài không cai-trị để ban sự tốt-lành hay lợi-ích cho những người không được cứu. Kinh thánh nói Ngài cai-trị với cây gậy sắt vì Ngài là Quan Án Công chính đang trừng-phạt nhân-loại vì vi-phạm luật thánh của Ngài, là Kinh-thánh. Sự đoán-phạt này liên quan đến việc phơi bày tội-lỗi của thế-gian mà chúng đưa đến sự sĩ-nhục công khai cho họ. Nói cách khác, vào lúc này Đấng Christ đang chủ-động mang đến sự cười-chê và chế-nhạo trên tất-cả mọi khía-cạnh của các thể-chế trên thế-gian.

Ê-sai 47:1  :  “Hỡi trinh nữ của Ba-by-lôn, Hãy bước xuống và ngồi trong tro bụi; Hỡi ái nữ của dân Canh-đê, Hãy ngồi xuống đất vì ngai vàng không còn nữa, Vì từ nay người ta sẽ không còn gọi ngươi là người thiếu nữ dịu dàng và đài các nữa. ”

Ê-sai 47:3  :  “”3 Sự lõa lồ của ngươi sẽ bị phơi bày; Phải, sự xấu hổ của ngươi sẽ bị người ta trông thấy. Ta sẽ báo trả ngươi, Và Ta sẽ không chừa lại ai cả.

Vì con người đã cười nhạo Đức Chúa Trời và Lời Ngài, nên Đức Chúa Trời đã lật ngược thế cờ và chế-nhạo con người vào thời-điểm cuối-cùng của họ.

Châm-ngôn 1:25-26 : “25 Vì các ngươi không màng đến lời Ta khuyên bảo, Không muốn nghe những lời khuyến cáo của Ta,
26 Nên Ta sẽ cười khi các ngươi lâm nạn; Ta sẽ làm ngơ khi cơn khủng hoảng giáng xuống các ngươi,”

Hỏi : Ông làm như Chúa Giê-su có vẻ tàn-nhẫn và hay trả thù. Tôi nghĩ Ngài được xem là tử-tế và dịu dàng.

Đáp : Ngài tử-tế và dịu-dàng nhưng Ngài cũng là Quan Án công-bình cho nhân-loại. Là một vị Quan Án Ngài đòi hỏi sự trừng-phạt công chính trên những kẻ vi-phạm luật-pháp của Ngài và những kẻ đã làm đổ máu những người được chọn của Ngài.

Giăng 5:27  :  “27 Cha đã trao quyền thực thi phán quyết cho Con, vì Con là Con Người. ”

Rô-ma 12:19 :  “19 Anh chị em yêu dấu, xin đừng tự mình báo thù ai, nhưng hãy nhường chỗ cho cơn thịnh nộ của Ðức Chúa Trời, vì có chép rằng, “Sự báo thù thuộc về Ta; Ta sẽ báo trả; Chúa phán vậy.”


2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-8 : “7 Rồi Ngài sẽ cho anh chị em, là những người bị áp bức, và chúng tôi được an nghỉ khi Ðức Chúa Jesus từ trời hiện ra với các thiên sứ quyền năng của Ngài 8 trong ngọn lửa hừng --Ngài sẽ hình phạt những kẻ không chịu nhìn biết Ðức Chúa Trời và những kẻ không vâng phục Tin Mừng của Ðức Chúa Jesus, Chúa chúng ta.”

Hỏi : Đây nghe có vẻ rất tệ-hại. Không có tin-tức tốt gì sao ?

Đáp : Có tin-tức tốt-lành cho những người Đức Chúa Trời đã cứu trước ngày 21 tháng 5 năm 2011. Những người đó được cứu qua sự nghe Kinh-thánh và được để lại trên thế-gian để sống qua giai-đoạn đau-thương của thời-kỳ đoán-phạt này. Những người được chọn, được để lại trên thế-gian để ứng-hầu trước tòa án của Đấng Christ.

2 Cô-rinh-tô 5:10 : “10 Vì tất cả chúng ta phải trình diện trước tòa của Ðấng Christ, để mỗi người được báo trả xứng đáng cho những việc tốt hay xấu mình làm lúc còn trong thân xác. ”

Những người Đấng Christ đã cứu sẽ được tìm thấy vô-tội và như vậy sẽ bền chí cho đến cuối-cùng.

Ma-thi-ơ 24:13 : “ 13 Nhưng ai bền chí cho đến cuối cùng sẽ được cứu.”

Không giống như những người không được cứu của thế-gian, những con cái được chọn của Đức Chúa Trời sẽ bền-chí cho đến cuối-cùng.

Xa-cha-ri 13:8-9 : “8 Rồi đây trong mọi nước, Chúa phán,
“Hai phần ba sẽ bị đánh hạ và diệt mất, Chỉ còn lại một phần ba. 9 Ta sẽ đem một phần ba ấy đưa qua lửa.Ta sẽ tinh luyện chúng như người ta luyện bạc, Ta sẽ làm chúng tinh khiết như người ta làm vàng tinh ròng. Chúng sẽ kêu cầu danh Ta, và Ta sẽ nhậm lời chúng. Ta sẽ nói, ‘Chúng là dân Ta,’ Và ai nấy trong chúng đều xưng nhận, ‘Chúa là Ðức Chúa Trời của tôi.”

Đây là điều không vui-vẻ gì để bàn đến nhưng thật không vô-ích vì vào lúc tận thế những người được Đức Chúa Trời chọn sẽ bước vào cõi đời-đời và vào sự vui-mừng của Ngài.

Ma-thi-ơ 25:23 : “23 Chủ nói với người, ‘Khá lắm, đầy tớ tốt và trung tín. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, Ta sẽ giao cho ngươi quản lý nhiều việc hơn. Hãy vào hưởng niềm vui của chủ mình.”Để có thêm tin tức, xin vào


www.ebiblefellowship.org

www.ebible2.com

Thăm trang Facebook  www.facebook.com/ebiblefellowship

Cũng thăm kênh YouTube  www.youtube.com/ebiblefellowship1

Xin gởi lời nhắn, câu hỏi, lời bình-luận về   info@ebiblefellowship.org

Hoặc gởi thư cho chúng tôi tại :  E Bible Fellowship

PO Box 1393 Sharon Hill, PA 19079  USAKHÔNG  CÒN  SỰ  CỨU-RỖIĐỨC  CHÚA TRỜI  ĐÃ CHẤM-DỨT CỨU-RỖI  CON-NGƯỜI VÀO  NGÀY  21 THÁNG 5 NĂM 2011    SỐNG  TRONG  NGÀY  ĐOÁN-PHẠT   BÀI # 2

Khi cứu người cuối-cùng của những kẻ được chọn, Đức Chúa Trời chấm-dứt khả-năng cứu-rỗi đối với những người không được cứu trên thế-giới bằng cách đóng cửa thiên-đàng vào ngày 21 tháng 5 năm 2011 . Từ thời-điểm đó trở đi, không một người ở bất-cứ nơi nào trên thế-giới được cứu rỗi. Một khi Đức Chúa Trời đóng cửa thiên-đàng ( một cánh cửa thiêng-liêng mà không ai có thể thấy khi nó được mở, hoặc có-thể thấy khi nào nó bị đóng lại ) trình-trạng tâm-linh của mỗi người được cố-định và chính-thức hóa. Các câu Kinh thánh sau đây hiện-nay đang ứng-nghiệm :


Khải huyền 22:10-11 : “10 Vị thiên sứ ấy lại bảo tôi, “Ðừng niêm phong những lời tiên tri trong sách nầy, vì thời điểm đã gần. 11 Ai gian ác cứ để họ gian ác, ai ô uế cứ để họ ô uế, ai công chính cứ để họ làm điều công chính, và ai thánh thiện cứ để họ thánh thiện. ”

Không bao giờ một tội-nhân nào được đem ra khỏi một cuộc sống tâm-linh tăm-tối và biến-đổi mang vào vương-quốc sáng láng của Đức Chúa Trời nữa. Sau hàng ngàn năm rao-truyền Phúc âm để tìm và cứu những tội-nhân hư mất, chương-trình của Đức Chúa Trời bây-giờ cuối-cùng đã hoàn-thành. Thời điểm đoán-phạt đã đến trên khắp thế-gian. Và sự đoán-phạt đó là không còn sự cứu-rỗi cho nhân-loại nữa. Xuyên qua Thời kỳ Đoán phạt ( Đây là một giai-đoạn kéo dài bắt-đầu từ 21 tháng 5 năm 2011, và rất có-thể kết-thúc vào năm 2033) , những người không được cứu sẽ vẫn không được cứu và  những người được cứu sẽ vẫn ở trong tình trạng được cứu. Không ai có-thể có tình-trạng thuộc-linh được thay-đổi.

Hỏi : Làm thế nào ông có-thể nói rằng Đức Chúa Trời chấm-dứt cứu rỗi con-người vào ngày 21 tháng 5 năm 2011. Tôi nghĩ khi thế-giới còn tồn-tại thì Đức Chúa Trời vẫn còn cứu-rỗi con-người.

Đáp : Để chúng-ta có-thể hiểu đúng-đắn những gì Đức Chúa Trời đã làm về việc đóng cửa thiêng-đàng vào ngày 21 tháng 5 năm 2011, chúng-ta cần có một sự hiểu biết tổng-quát về chương-trình cứu-rỗi của Đức Chúa Trời. Theo Kinh-thánh, mỗi người có tội trước mặt Đức Chúa Trời và một cách công-chính xứng-đáng nhận lãnh án chết vì tội-lỗi chúng-ta chống-nghịch Ngài. Vì tất-cả mọi người đều phạm-tội và không ai công-chính, không ai có thể làm đủ những việc thiện-lành để kiếm được sự cứu-rỗi, hay tạo cho Đức Chúa Trời cứu họ. Tuy-nhiên, Đức Chúa Trời một cách đầy nhân-từ quyết-định cứu một phần loài người ( một phần nhỏ trong tổng-thể ) , những người được Ngài chọn vì đây là kết-quả của niềm vui-thích tốt-lành của Ngài. Đức Chúa Trời đã chọn những người này để nhận-lãnh sự cứu-rỗi trước khi họ được sanh ra. Chương-trình cứu-rỗi của Đức Chúa Trời được thực-hiện xuyên-suốt lich-sử của thế-giới và cuối-cùng nó đã được hoàn-tất vào ngày 21 tháng 5 năm 2011.

Đức Chúa Trời là Toàn-Quyền Liên-Quan đến Những Ai Ngài Cứu

Kinh thánh cho biết sự hoàn-toàn tể-trị của Đức Chúa Trời về vấn-đề những ai Ngài quyết-định cứu-rỗi.

Ê-phê-sô 1:4-5  : “4 Do lòng yêu thương của Ngài, Ngài đã chọn chúng ta trong Ðấng Christ trước khi dựng nên vũ trụ, để chúng ta được thánh hóa và trọn vẹn trước mặt Ngài. 5 Do ý tốt của Ngài, Ngài đã định trước để chúng ta được nhận làm con Ngài bởi Ðức Chúa Jesus Christ,”


Kinh-thánh nói về những người “được chọn” là kẻ “chọn lựa” của Đức Chúa Trời

1 Phi-e-rơ 1:2   : “2 Được chọn theo sự biết trước của Ðức Chúa Trời là Cha và được thánh hóa bởi Ðức Thánh Linh, để vâng phục Ðức Chúa Jesus Christ và được rảy huyết bằng máu Ngài. Nguyện xin ân sủng và bình an gia tăng trên anh chị em bội phần.”

Chúng-ta đọc rằng tên của những người được chọn được ghi trong một cuốn-sách của Đức Chúa Trời.

Khải-huyền  13:8  “8 Tất cả những người sống trên đất sẽ thờ phượng nó, tức tất cả những ai không có tên được ghi trong sách sự sống của Chiên Con bị giết từ buổi sáng thế.”

Dĩ nhiên không có một cuốn sách vật thể nào với tên các người được chọn được viết trong đó. Đây là ngôn-ngữ tượng hình dạy chúng-ta rằng Đức Chúa Trời là Đấng từ rất lâu đã chọn những ai Ngài có ý định cứu rỗi ra khỏi mọi thế-hệ loài-người. Tiến-trình của sự chọn-lựa lại được nhìn thấy trong sách Rô-ma  :

Rô-ma  9:11-13  : “11 Trước khi hai đứa trẻ chào đời, khi chúng chưa làm một điều thiện hay điều ác nào, thì để giữ vững ý định của Ðức Chúa Trời trong sự lựa chọn, không căn cứ vào việc làm của họ, nhưng căn cứ vào quyền lựa chọn của Ðấng Kêu Gọi, 12 bà đã được bảo, “Ðứa lớn sẽ làm tôi đứa nhỏ.” 13 Như có chép rằng, “Ta yêu Gia-cốp nhưng ghét Ê-sau.”


Trước khi hai đứa trẻ sinh đôi chưa làm bất-cứ một điều thiện hoặc ác nào Đức Chúa Trời đã quyết định yêu Gia-cốp và ghét Ê-sau. Tha tội cho Gia-cốp nhưng không tha tội của Ê-sau. Lời tuyên-bố của Chúa về hai đứa bé trai sinh đôi này ban cho chúng-ta một ví-dụ xuất-sắc về cách chương-trình cứu-rỗi của Đức Chúa Trời hoạt-động. Vì Gia-cốp được chọn và Ê-sau không được chọn trước khi hai trẻ được sanh ra, điều này cho thấy một cách khá ngạc-nhiên là các việc làm thiện lành hay tội ác của một người không có liên hệ gì đến việc người đó được nhận lãnh ân-điển của Đức Chúa Trời hay không. Đây là tại sao Kinh thánh nói Đức Chúa Trời chọn lựa theo sự ưa-thích tốt-lành của chính Ngài.

Chúa biết một số người sẽ nói chọn lựa một người để yêu và một người để ghét là không công-bằng, Ngài đã tiếp tục đáp trả những lời buộc tội loại này trong những câu sau của Rô-ma chương 9 :

Rô-ma  9:14-15  : “14 Vậy chúng ta sẽ nói thể nào đây? Có phải Ðức Chúa Trời bất công chăng? Chẳng hề như vậy! 15 Vì Ngài đã phán với Môi-se rằng, “Ta sẽ nhân từ với ai Ta muốn nhân từ; Ta sẽ thương xót ai Ta muốn thương xót.”


Sự dạy-dỗ của Kinh thánh về sự chọn-lựa cho thấy Đức Chúa Trời là một vị vua toàn quyền trong vấn-đề chính-xác ai là người Ngài đã quyết-định để cứu. Đức Chúa Trời không nói lời xin-lỗi nào về sự chọn-lựa một số người nào đó để được cứu. Rốt lại, nếu tất-cả mọi người nhận được phần-thưởng của mình, thì không ai được cứu. Tất-cả chúng-ta sẽ bỏ mạng và bị hủy-diệt bởi cơn thạnh-nộ của Đức Chúa Trời.

Lịch-sử nhân-loại có thể được hiểu đúng đây là giai-đoạn thời gian khi Đức Chúa Trời ban sự sống trên thế-giới chỉ với một mục-đích là Ngài hoàn thành chương-trình cứu-rỗi cho những người được chọn và chương trình đoán-phạt cho những người không được chọn. Giai đoạn thời gian Đức Chúa Trời ban cho nhân-loại sự cứu-rỗi được đóng lại vào ngày 21 tháng 5 năm 2011. Đây là thời điểm Đức Chúa Trời đã tìm thấy mỗi một người được chọn của Ngài; tất-cả mọi người được tiền-định để nhận-lãnh sự cứu-rỗi trước khi thế-giới được thành-hình. Kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2011chúng ta đã bước vào thời điểm đoán-phạt của Đức Chúa Trời vì tội-lỗi của họ chống-nghịch Ngài. Tất-cả chúng-ta hiện đang sống trong Thời kỳ Đoán Phạt.

ĐỨC CHÚA TRỜI  CŨNG TỂ-TRỊ VỀ KHI NÀO NGÀI CỨU

Đức Chúa Trời quyết định hoàn tất công việc cứu rỗi cho những người được chọn trong giai-đoạn thời gian Ngài nói đến trong Kinh thánh là    “Ngày Cứu Rỗi.”  Một khi “giai đoạn thuộc linh” kéo dài này chấm-dứt thì sự cứu-rỗi cũng chấm dứt.

2 Cô-rinh-tô 6:2  : “2 Vì Ngài phán, Ta đã nhậm lời ngươi trong thời điểm thuận lợi. Ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi.” Này, hiện nay là thời điểm thuận lợi! Này, hôm nay là ngày cứu rỗi! ”

Thời điểm thuận-lợi, ngày cứu-rỗi cũng là những gì Chúa Giê-su phán trong sách Tin lành Giăng :

Giăng 9:4  “4 Ðang khi còn ban ngày Ta phải làm những việc của Ðấng đã sai Ta; đêm đến không ai làm việc nữa. ”

Công-việc Chúa Giê-su nói đến là các việc làm của sự cứu-rỗi mà Đức Chúa Cha đã giao cho Ngài để làm :

Giăng 6:29  : “ 29 Ðức Chúa Jesus trả lời và nói với họ, “Ðây là công việc của Ðức Chúa Trời : đó là các ngươi tin Ðấng mà Ngài đã sai đến.”

Dĩ nhiên chúng ta không nên quên sự cảnh báo rõ ràng trong Giăng 9:4, đó là thời gian sẽ chấm-dứt và khi ấy việc làm của Đấng Christ ( sự cứu-rỗi ) sẽ không thể được thực-hiện khi đêm đến. Trong giai đoạn tăm-tối thuộc linh mãnh liệt theo sau Cơn Đại Nạn, Chúa Giê-su Christ không còn thực hiện công-việc cứu-rỗi tội-nhân nữa. Ánh-sáng Phúc-âm trên phương-diện cứu rỗi đã chấm-dứt trên toàn thế-giới.

Ma-thi-ơ 24:29 :  “29 Ngay sau những ngày hoạn nạn ấy, mặt trời sẽ tối tăm, mặt trăng sẽ không tỏa sáng, các ngôi sao sẽ từ trời sa xuống, và các quyền lực của các từng trời sẽ bị rúng động. ”

Đáng buồn thay, theo như chương trình của Đức Chúa Trời thời kỳ cứu-rỗi chấm-dứt vào ngày 21 tháng 5 năm 2011, ( cùng với giai đoạn Cơn Đại Nạn và Cơn mưa cuối mưa ) và bóng tối thuộc linh đã đến trên thế-gian.

TÌM KIẾM ĐỨC CHÚA TRỜI TRƯỚC KHI NGÀY THANH-NỘ ĐẾN

Trong giai đoạn thời gian được biết đến là “ Ngày Cứu Rỗi ” Đức Chúa Trời khuyến khích tội nhân đến với Ngài cầu xin sự thương-xót, với sự hy vọng họ có thể là một trong những người được chọn. Phân-đoạn Kinh thánh sau đây tiêu biểu cho sự khuyến khích như vậy.

Sô-phô-ni  2:2-3 : “ 2 Trước khi lịnh ban ra, Trước ngày các ngươi bị vãi ra khắp nơi như rơm rác, Trước khi cơn giận bừng bừng của Chúa đến trên các ngươi, Trước ngày cơn thịnh nộ của Chúa giáng trên các ngươi. 3 Hãy tìm kiếm Chúa, Hỡi tất cả những người khiêm nhu trong xứ, Hỡi những người thi hành các mạng lịnh Ngài đã truyền. Hãy tìm sự công chính, Hãy tìm đức khiêm nhường, May ra các ngươi sẽ được che chở trong ngày Chúa nổi giận.”

Để ý trong Sô-phô-ni 2:2-3 Đức Chúa Trời ra lệnh con người tìm kiếm Ngài “ TRƯỚC  ngày Cơn thịnh nộ của Chúa giáng trên các ngươi.” Trong thời-gian trước khi Ngài trút Cơn Thạnh Nộ xuống, Đức Chúa Trời đầy nhân-từ, thương xót và tử-tế đối với tội nhân ( nếu họ là một trong những người được chọn của Ngài ). Nhưng ngụ-ý mạnh mẻ và không nhầm lẫn là – một khi Ngày Thạnh Nộ của Chúa xảy ra sẽ không còn sự tử-tế như vậy cho những tội nhân. Đức Chúa Trời rất rõ-ràng xuyên suốt Kinh thánh là Thời Kỳ Đoán Phạt không còn là thời điểm tìm kiếm Đức Chúa Trời để cầu xin sự cứu rỗi. Một khi Thời kỳ Đoán Phạt đến ( mà nó đã đến ) thì những người vi-phạm luật pháp của Đức Chúa Trời không còn được ban cho sự thương xót, ân-điển không còn được kéo dài, không còn cho thêm sự thương xót nữa.

Gia-cơ 2:13 : “13 Vì ai không có lòng thương xót sẽ bị xét đoán một cách không thương xót. Sự thương xót thắng hơn sự xét đoán.”

Thời kỳ Cứu Rỗi có hiệu lực xuyên suốt 1955 năm của thời đại hội-thánh ( năm 33 sau Chúa cho đến năm 1988 sau Chúa ). Rồi thì sau 2300 ngày và đêm đầu tiên của Cơn Đại Nạn, một lần nữa vào tháng 9 năm 1994  Đức Chúa Trời đã bắt đầu truyền bá Phúc âm cho thế-giới với những gì Kinh thánh gọi là Cơn Mưa Cuối Mùa. Xuyên qua thời kỳ ngắn 17 năm này Đức Chúa Trời đưa chương trình cứu rỗi của Ngài lên đỉnh điểm qua sự cứu rỗi vô số người trong mọi quốc gia trên thế-giới. Vào thời-điểm bắt đầu của Cơn Đại Nạn, Đức Chúa Trời mở Kinh thánh để tiết-lộ rất nhiều chân lý. Trong những chân-lý này gồm có tin-tức liên quan đến “ Thời gian và Sự Phán xét.” Kinh thánh đã tiết lộ thời điểm này gồm ngày chấm-dứt thời đại hội-thánh ( tháng 5 năm 1988 ) và ngày bắt đầu thời kỳ Đoán phạt ( 21 tháng 5 năm 2011 ) . Đức Chúa Trời thúc-dục con dân Ngài để công bố sứ điệp về ngày 21 tháng 5 năm 2011, Ngày Phán xét, cho tất cả thế giới và sứ điệp về sự phán-xét đang tiến đến được Đức Chúa Trời dùng để thi hành công-việc cứu-rỗi của Đấng Christ cho vô số người trên toàn thế-giới. Kinh thánh cho biết Đức Chúa Trời đã cứu nhiều người trong giai đoạn ngắn của Cơn Mưa Cuối Mùa này so với số người Ngài cứu trong các giai-đoạn lich-sử trước đây.

Khải-huyền 7:9, 13-14  “9 Sau những việc đó, kìa, tôi thấy một đám đông rất lớn, không ai có thể đếm được, từ mọi quốc gia, bộ lạc, dân tộc, và ngôn ngữ đứng trước ngai và trước Chiên Con; ai nấy đều mặc áo choàng trắng và tay cầm cành thiên tuế.  13 Bấy giờ một vị trong các vị trưởng lão hỏi tôi, ‘Ngươi có biết những người mặc áo choàng trắng nầy là ai, và họ từ đâu đến không? ’ 14 Tôi trả lời với vị đó, ‘Thưa ngài, ngài biết.’ Vị đó nói với tôi, “Ðây là những người đã ra từ cơn đại nạn; họ đã giặt sạch y phục của họ và tẩy trắng chúng trong huyết của Chiên Con. ”

Cuối-cùng, vào ngày 21 tháng 5 năm 2011, Cơn Đại Nạn chấm dứt, và cơn mưa cuối mùa cũng ngừng lại. Vào thời-điểm này tất-cả các tù-nhân được chọn được Đấng Christ giải-phóng. Lời của Đức Chúa Trời bây-giờ đã hoàn-thành mục đích tìm và cứu tất-cả những chiên lạc của nhà Y-sơ-ra-ên. Tất-cả những người được chọn, chọn lựa để được cứu rỗi trước khi sáng-tạo thế-giới, bây-giờ đã được cứu. Ngày cứu-rỗi đã chấm dứt.

ĐỨC  CHÚA  TRỜI  ĐÓNG  CỬA  THIÊN ĐÀNG

Không thắc mắc gì cả Kinh-thánh rõ-ràng dạy rằng Đức Chúa Trời sẽ đóng cửa thiên đàng trong Thời kỳ Đoán phạt.

Lu-ca 13:24-25, 28 : “24 Hãy gắng sức vào cửa hẹp, vì Ta nói với các ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào nhưng không vào được. 25 Một khi chủ nhà đã dậy và đóng cửa, nếu các ngươi còn đứng bên ngoài, gõ cửa, và nói, ‘Chủ ơi, xin mở cửa cho chúng tôi.’ Bấy giờ chủ sẽ nói với các ngươi, ‘Ta không biết các ngươi từ đâu đến.’  28 Bấy giờ sẽ có khóc lóc và nghiến răng khi các ngươi thấy Áp-ra-ham, I-sác, Gia-cốp, và các tiên tri được ở trong vương quốc Ðức Chúa Trời, còn các ngươi lại bị ném ra ngoài. ”

Qua phân-đoạn Kinh thánh này chúng-ta thấy một khi Chủ đứng dậy đóng cửa ông sẽ không mở cửa lại. Sự cầu xin của những người bên ngoài không thuyết phục ông thay đổi ý định của mình mà mở cửa ra. Và những người đứng bên ngoài cửa không bao giờ được cho phép bước vào trong nhà từ vị trí ở ngoài của mình.

Lu-ca 22:14 -15 : 14 Phước cho người nào giặt sạch áo choàng của mình, để có thể có quyền hưởng trái của cây sự sống và có thể đi qua các cổng để vào thành. 15 Nhưng bọn chó, những kẻ làm tà thuật, những kẻ gian dâm, những kẻ sát nhân, những kẻ thờ thần tượng, và những kẻ yêu mến và thực hành sự giả dối, đều phải ở bên ngoài.”

Một lần nữa, vào ngày 21 tháng 5 năm 2011 Đức Chúa Trời đã đóng cửa thiên đàng. Bây-giờ Ngài có-thể làm như vậy vì tất cả những người Đức Chúa Trời tình-nguyện để cứu ( bởi sự chết cho tội-lỗi của họ trước khi sáng-thế ) bây giờ đã được cứu. Một khi tất cả những người được chọn an toàn trong vương quốc của Đức Chúa Trời, cánh cửa thiên đàng sẽ đóng lại. Như vậy, họ được an toàn trong vương quốc của Đức Chúa Trời qua sự cứu rỗi như Nô-e và gia đình của ông đã được an toàn trong con tàu lúc Cơn đại hồng thủy bắt đầu.

Sáng thế ký 7:11, 13 ,16 : “ 11 Vào ngày mười bảy, tháng hai, năm sáu trăm của đời Nô-ê, trong chính ngày ấy, mọi nguồn nước của các đại vực thẳm vỡ tung, các cửa sổ trên trời mở toang.  13 Trong chính ngày ấy, Nô-ê cùng các con trai ông là Sem, Cham, và Gia-phết, vợ của Nô-ê, và ba người vợ của các con trai ông vào trong tàu.  16 Sau khi tất cả sinh vật của mọi loài xác thịt, có đực có cái, đã vào trong tàu, theo như Ðức Chúa Trời đã truyền cho Nô- ê,  Chúa đóng cửa tàu lại, để ông ở bên trong.”

Kinh thánh nối kết trận lụt thời Nô-ê và ngày 21 tháng 5 năm 2011, mà nó xảy ra đúng 7000 năm sau ( 4990 Trước Chúa + 2011 = 7001 – 1= 7000) . Vì 21 tháng 5 năm 2011 là ngày cuối cùng của thời điểm Cơn Đại Nạn và cũng chính xác 7000 năm sau cơn lụt, và vì nó cũng cơ bản là ngày 17 tháng 2 của lịch Do-thái ( mà nó ăn khớp chính-xác với ngày Đức Chúa Trời đóng cửa tàu và mang trận lụt đến để hủy phá thế giới thời đó ), chúng ta có thể chắc rằng Đức Chúa Trời đã đặt tay trên ngày 21 tháng 5 năm 2011, là ngày cánh cửa thiên đàng bị đóng lại đối với những người không được cứu trên địa cầu.

Chúng ta không ngạc nhiên khi nhiều người ngày hôm nay tranh luận với Đức Chúa Trời về hành động Ngài đóng cửa thiên đàng đối với thế giới này.  Nó thật sự đúng với bản tính của con người. Bất cứ khi nào Đức Chúa Trời thực hiện một sắc lệnh toàn quyền nào chúng ta có thể biết rằng con người với trí óc tự nhiên sẽ tranh luận với Ngài về điều đó. Con người cũng làm như vậy rất nhiều lần liên quan đến chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời về những ai Ngài muốn cứu; và bây giờ con người đang làm cùng một cách như vậy liên quan đến thời điểm khi nào Ngài thực-hiện sự cứu rỗi.

Sự đóng cửa thiên đàng là một hành động thực hiện bởi Đức Chúa Trời theo ý muốn toàn hảo và tối thượng của Ngài. Nếu Đức Chúa Trời mở một điều gì ( như Ngài trước đây mở toang cửa thiên đàng để cứu vô số người qua Cơn Đại Nạn ) con người không thể đóng. Giống vậy, nếu Đức Chúa Trời đóng thì không ai mở được.

Khải-huyền 3:7  : “7 Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Phi-la-đen-phia : Ðấng Thánh, Ðấng Chân Thật, Ðấng có chìa khóa của Ða-vít, Ðấng mở thì không ai đóng được, và Ðấng đóng thì không ai mở được, phán thế nầy:”

Những tín đồ thật cũng là con người. Chúng ta không phải là người quyết định về những thời điểm cho chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, cũng không phải chúng ta quyết định khi nào những thời điểm này sẽ kết thúc trong Thời kỳ Đoán xét. Khi nói về thiên đàng, con cái của Chúa chỉ là những người giữ cửa.

Thi-thiên 84:10  : “10 Vì một ngày được ở trong các sân của nhà Ngài
Thật đáng hơn cả ngàn ngày ở những nơi khác. Tôi thà đứng giữ cửa trong nhà Ðức Chúa Trời của tôi, Còn hơn ở trong biệt thự của những kẻ gian ác, ”

Kinh thánh cho biết chỉ Đức Chúa Trời là Đấng có đủ thẩm quyền và quyền năng để đưa ra những mạng lệnh đáng sợ này. Đây là Kinh thánh nhấn mạnh rằng cánh cửa thiên đàng hiện nay đã đóng lại cho những người không được cứu của thế-gian. Như thế, đây là sự dạy dỗ đến từ Đấng ban mạng lệnh cho những người giữ cửa chớ không phải của chính những người thấp hèn này.

Con cái của Đức Chúa Trời, hiện còn sống và ở trên trái đất trong Thời kỳ Đoán phạt, chỉ có thể làm tròn bổn phận của người giữ cửa khiêm nhường khi nhận được những chỉ-thị từ Lời Đức Chúa Trời là Kinh thánh. Kinh thánh cho biết và xác định chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời chấm dứt vào ngày 21 tháng 5 năm 2011. Kinh thánh công bố Đức Chúa Trời đã làm ứng nghiệm sự đoán phạt kinh khủng và ghê gớm này, sự đoán phạt của việc đóng cửa thiên đàng. Sự đoán phạt này chấm dứt công việc cứu tội nhân của Đấng Christ, một sự đoán phạt mà con người không thể nhìn thấy với đôi mắt xác thịt của mình, như vậy, vào lúc này nó là một sự phán xét thuộc linh. Rất có thể sự phán xét hiện nay đang giáng xuống trên thế giới sẽ tiếp tục cho đến năm 2033.

SỰ HY VỌNG ĐỨC CHÚA TRỜI BAN CHO NHÂN LOẠI TRONG THỜI KỲ CỦA SỰ ĐOÁN PHẠT CUỐI CÙNG

Hỏi:Như vậy ông nói không còn hy vọng nào để người ta được cứu rỗi ?

Đáp : Lần nữa, chúng tôi phải rất rõ ràng là Đức Chúa Trời không còn chủ động cứu tội nhân nữa. Ngài đã làm xong công việc này. Hãy nhớ Giăng 9:4 tuyên bố : “ đêm đến không ai làm được.” Ngày hôm nay Đấng Christ sẽ không cứu những ai chưa được cứu. Kinh thánh cho thấy tình trạng thuộc linh của mỗi người bây giờ được cố định đời đời.

Lu-ca 16:26  : “26 Hơn nữa, giữa chúng tôi và các con có một vực sâu rất lớn ngăn cách, đến nỗi nếu ai muốn từ đây qua bên các con, hoặc nếu ai muốn từ bên đó qua bên chúng tôi, cũng không thể nào qua được.”
Hỏi : Như vậy, ông nói tất cả hy-vọng đều tan biến ?

Đáp : Trong thời điểm đoán phạt này trên thế giới, chỉ có một hy vọng mà Kinh thánh cho phép, đó là niềm hy vọng có lẽ Đức Chúa Trời đã cứu một người nào đó trước khi Ngài đóng cửa thiên đàng vào ngày 21 tháng 5, năm 2011: đó là, nếu một người không thuộc về hội thánh và nghe sứ điệp từ Kinh thánh, thì họ có hy vọng Đức Chúa Trời cứu họ trước khi Ngài đóng cửa thiên đàng. Một người với niềm hy vọng này có thể đến cầu khẩn : “ Lạy Cha, Ngài đã có sự thương xót ( trước 21 tháng 5 ) xin Ngài thương xót.

Hỏi : Nếu một người là một phần của nhà thờ thì chuyện gì xảy ra ?

Đáp : Đó là một vấn đề khác. Đức Chúa Trời đã chấm dứt thời đại hội thánh và ra lệnh cho con dân Ngài rời bỏ nhà thờ. Đức Chúa Trời đã không còn thực hiện công việc cứu rỗi trong các nhà thờ trong suốt 23 năm mà sự đoán phạt giáng trên họ ( Tháng 5 năm 1988 đến tháng 5 năm 2011), và như thế, bất cứ ai còn ở trong nhà thờ trước ngày 21 tháng 5, 2011 không thể được cứu trong khi ở đó. Về phương diện thuộc linh, đây là điều ghê gớm cho họ, nhưng mọi việc trở nên tệ hại hơn một khi sự đoán phạt chuyển từ các nhà thờ đến trên toàn thế giới ( vào ngày 21 tháng 5 năm 2011 ) ; vào thời điểm này, tình trạng “không còn sự cứu rỗi” ( chỉ dành riêng cho các nhà thờ ) , được mở rộng để bao gồm toàn thế-giới. Bi thảm thay, điều này có nghĩa những người thuộc các nhà thờ không thể được cứu qua suốt thời điểm vinh quang của cơn mưa cuối mùa và bây giờ, trong Thời kỳ Đoán phạt, cũng hoàn toàn không thể được cứu vì Đức Chúa Trời đã chấm dứt chương trình cứu rỗi của Ngài. Chỉ một điều Kinh thánh cho phép liên quan đến những người thuộc các nhà thờ là lời cầu nguyện xin Đức Chúa Trời cất chén thạnh nộ khỏi họ.

Ma-thi-ơ 26:39 : “39 Ngài đi xa hơn một quãng nữa, sấp mình xuống đất, và cầu nguyện rằng, “Lạy Cha của con, nếu có thể được, xin cho chén nầy qua khỏi con; nhưng không theo ý con mà theo ý Cha.”

ĐỨC CHÚA TRỜI BAN MẠNG LỆNH CHO CHÚNG TA CHĂN CHIÊN NGÀI

Hỏi : Đây là tin tức rắc rối, nếu không có sự hy vọng được cứu tại sao ông chia xẻ điều này với mọi người ?

Đáp : Bạn hỏi một câu rất hay. Có ít nhất ba lý do tại sao một tín đồ thật muốn chia xẻ những điều này với người khác : Thứ nhất, Đức Chúa Trời ra lệnh cho chúng ta chăn chiên Ngài; đó là cho đa số những người được chọn mà Chúa cứu trong Cơn Đại Nạn ( vô số người ) hiện đang còn sống trên thế gian vào thời điểm Đoán phạt. Vì chúng tôi không biết họ là ai chúng tôi phải chia xẻ điều Kinh thánh dạy với tất cả mọi người. Những điều chúng tôi chia xẻ là chân thật với Lời Đức Chúa Trời, và sự chia xẻ chân lý nuôi dưỡng thuộc-linh chiên của Ngài. Thứ hai, điều cuối mà nhiều trong số những người này nghe từ Kinh thánh là 21 tháng 5 năm 2011 sẽ là Ngày Đoán phạt cho toàn thế giới. Chúng tôi muốn những người được chọn biết chính xác cách Đức Chúa Trời tích cực đoán xét thế giới này.

Thứ ba, Đức Chúa Trời phán con dân Ngài không được im lặng nhưng phải công bố những điều này. Chúa dùng Ba-by-lôn làm hình ảnh của thế giới ở dưới cơn thạnh nộ của Ngài và phán trong Giê-rê-mi chương 50 :

Giê-rê-mi 50:2  : “ 2 Hãy rao báo giữa các quốc gia và hãy công bố;
Hãy giăng biểu ngữ lên để thông báo; Chớ giấu nhẹm tin tức ấy đi;
Hãy nói rằng, ‘Ba-by-lôn đã bị thất thủ, Thần Bên phải chịu sỉ nhục,
Tượng thần Mê-rô-đác đã vỡ tan ra từng mảnh; Các hình tượng của nàng phải chịu sỉ nhục, Các thần tượng của nàng vỡ tan ra từng mảnh.”
Để có thêm tin tức, xin vào

www.ebiblefellowship.org

www.ebible2.com

Thăm trang Facebook  www.facebook.com/ebiblefellowship

Cũng thăm kênh YouTube  www.youtube.com/ebiblefellowship1

Xin gởi lời nhắn, câu hỏi, lời bình-luận về   info@ebiblefellowship.org

Hoặc gởi thư cho chúng tôi tại :  E Bible Fellowship

PO Box 1393 Sharon Hill, PA 19079  USA
SỰ ĐOÁN PHẠT THUỘC-LINH BẮT-ĐẦU  21 THÁNG 5,  2011

SỐNG TRONG THỜI KỲ ĐOÁN PHẠT     Bài  1

Ngày 21 tháng 5 năm 2011 là một ngày được công bố nhiều nhất của Thời Kỳ Đoán Phạt mà thế-giới này đã nhìn thấy. Nó đã được công-bố trên các bản thông báo, được quảng cáo trên các xe buýt. Sứ-điệp này cũng được nhìn thấy trên các xe ô-tô, nhãn dán sau đuôi xe, áo-thun, truyền đơn, tạp chí và các bài báo. Hệ-thống truyền-thông trên toàn thế-giới cũng đã loan báo sứ-điệp cảnh-báo này của Kinh-thánh, đây sẽ là  Ngày Đoán Phạt. Toàn thế-giới trên một phương-diện đã cùng nhau nín thở chờ đợi Sự Đoán Phạt Cuối cùng của Đức Chúa Trời.

Dầu vậy, ( có vẻ như) không có điều gì xảy ra. Mọi điều đã không xảy ra như suy tưởng. Không có những trận động đất toàn-cầu nào và những tình-cảnh ghê-gớm kèm theo với Ngày 21 tháng 5, năm 2011. Ngày này đã đến và đi như mọi ngày. Hoàn toàn không điều gì bề ngoài được nhìn thấy. Nhiều người trên thế-giới thật nhẹ-nhỏm và chế nhạo toàn-thể ý-tưởng này. “ Thấy không,” họ nói : “ tất-cả đều là rồ-dại.” Không phải chỉ họ mà thôi, giống như vậy, những người trong các nhà-thờ cũng đã vui-mừng :  “ Chúng-tôi đã nói không ai có thể biết ngày và giờ ! ”

Tuy nhiên, những gì thế-giới và nhà-thờ đã không để ý tới đó là thiên hướng của Đức Chúa Trời về việc mang đến sự đoán phạt thiêng liêng. Một sự đoán-xét thiêng liêng, giống như những điều thuộc-linh, không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Theo định nghĩa những điều thuộc-linh không thể nhìn-thấy bởi mắt trần. Thí-dụ, Kinh thánh tuyên-bố Đức Chúa Trời là Thần.

Giăng 4:24  “ 24 Ðức Chúa Trời là Thần Linh, nên ai thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm-linh và lẽ-thật.”

Kinh-thánh cho chúng-ta biết Đức Chúa Trời là một vị Thần Linh. Bởi vì thế-gian không thể thấy Ngài, sờ chạm Ngài với những giác quan của mình nên theo sự lý-luận của họ Đức Chúa Trời không hiện-hữu. Nhưng dĩ nhiên Thượng đế thật sự hiện hữu. Mặc dầu Ngài không thể được nhìn thấy với đôi mắt trần, Ngài vẫn rất thật. Những con dân Chúa hiểu điều này. Chúng ta cũng hiểu Kinh thánh là một cuốn sách tâm linh. Đây là cuốn sách của Đức Chúa Trời, và bởi vì Ngài là Thần Linh chúng ta không ngạc nhiên gì cả Kinh thánh đầy dẫy những chân-lý thuộc linh. Con dân Đức Chúa Trời tin qua cặp mắt đức-tin và nó làm cho họ thấy đươc những điều tâm linh.

Hê-bơ-rơ 11:1  “Ðức tin là thực chất cho những gì chúng ta hy vọng và bằng chứng cho những gì không trông thấy.”

Bởi vì phần nhiều thế gian phủ nhận Đức Chúa Trời hiện hữu vì họ không thấy Ngài, chúng-ta không ngạc nhiên rằng ý tưởng của một sự phán xét tâm linh, không thấy được của Đức Chúa Trời là nực cười đối với họ. Dầu vậy là những người tin vào Kinh thánh, chúng ta thật sự hoàn toàn không để ý hoặc quan tâm đến những gì thế gian cho là nực cười hay dại khờ. Ngay chính Tin Lành, ngay chính Kinh thánh, ngay chính Cứu Chúa Giê-su Christ của chúng ta cũng bị thế gian coi là khờ dại. Những điều này chứng minh cho con dân của Đức Chúa Trời biết thế gian vô cùng mù lòa và không hiểu biết gì liên quan đến những điều tâm linh. Chúng ta không làm theo sự lãnh đạo hoặc hướng dẫn của thế gian về bất kỳ những vấn đề tâm linh nào.

Quan điểm của thế gian về chúng ta và niềm tin của chúng ta là tuyệt đối không quan trọng đối với con dân của Đức Chúa Trời. Vâng, sự quan tâm duy nhất của chúng ta là những gì Kinh thánh dạy.

Vâng, chúng ta hãy đưa ra câu hỏi : Kinh thánh nói gì về ý tưởng của một Ngày Phán Xét thuộc linh ?  Điều này có thể không ? Có tiền lệ nào trong Kinh thánh về ý tưởng như vậy ? Chúng ta phải tìm kiếm câu trả lời trong Kinh thánh cho những câu hỏi này. Khi chúng ta làm như vậy thì chúng ta sẽ tìm thấy khá nhiều tin tức liên quan đến chính quan điểm này.

SỰ PHÁN XÉT ĐẦU TIÊN TẠI VƯỜN Ê-ĐEN : MỘT SỰ PHÁN XÉT THUỘC LINH

Chúng ta hãy bắt đầu tìm kiếm trong sách Sáng thế ký. Không lâu sau khi tạo nên A-đam, Đức Chúa Trời đưa ra một lời cảnh báo rất nghiêm trọng liên quan đến một trong những cây đươc tìm thấy trong vườn Ê-đen.

Sáng thế ký 2:16,17  “Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn;  nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết.”

Rất nhiều người ngày hôm nay, ngay cả những người không quen thuộc với Kinh thánh, đã nghe về mạng lệnh đầu tiên và duy nhất này được ban cho con người vừa mới được tạo nên. Đức Chúa Trời rõ ràng bảo con ngươi không được ăn trái của một cây cá biệt. Ngài cũng đã phán khi nào ngươi ăn trái này thì chắc chắn sẽ chết. Đây là một mạng lệnh trực tiếp và rõ ràng. Chắc chắn nếu bạn và tôi đã có mặt vào thời điểm đó và nghe mạng lệnh này của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ hiểu hoàn toàn. Ăn trái cây đó thì ngươi sẽ chết ! Dĩ nhiên, tất cả chúng ta biết những gì đã xảy ra. Lịch sử đau thương của thế giới là bằng chứng cho sự thật A-đam và Ê-va đã bất tuân Đức Chúa Trời. Họ đã sớm ăn trái cây mà Ngài phán dặn đừng ăn.

Sáng thế ký 3:3-6  “ Song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng: Hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá-động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng.  Rắn bèn nói với người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết đâu;  nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa.”

A-đam và Ê-va bất tuân chỉ một mạng lệnh duy nhất mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ. Họ đã ăn trái cấm. Dầu vậy họ đã không chết ngay lúc ấy. Nếu bạn đọc toàn thể câu chuyện lịch sử được tìm thấy trong Sáng thế ký chương 3, bạn sẽ không thấy A-đam hoặc vợ là Ê-va, ngã lăn ra chết sau khi ăn trái cấm. Thật ra, Kinh thánh ghi lại Ê-va sinh con, có một con trai là A-bên bị giết, và sau đó sinh thêm nhiều con cái nữa : tất-cả xảy ra sau khi ăn trái cấm. Kinh thánh cũng ghi lại A-đam còn sống hằng trăm năm sau đó; A-đam đã không chết cho đến khi ông được 930 tuổi.

Sáng thế ký 5:3-5  “Vả, A-đam được một trăm ba mươi tuổi, sanh một con trai giống như hình tượng mình, đặt tên là Sết. 4 Sau khi A-đam sanh Sết rồi, còn sống được tám trăm năm, sanh con trai con gái. 5 Vậy, A-đam hưởng thọ được chín trăm ba mươi tuổi, rồi qua đời. ”

Nhưng làm thế nào để A-đam còn sống hằng trăm năm sau khi đã ăn trái cấm ? Có thể Đức Chúa Trời đã sai lầm cách nào đó. Chúng ta không dám nghĩ là Ngài đã nói dối. Không. Cả hai điều này đều không phải là sự chọn lựa : Đức Chúa Trời không bao giờ sai lầm và Ngài không thể nào nói dối được. Như vậy chúng ta sẽ giải thích làm sao ? Câu trả lời đến một khi chúng ta nhìn vào Kinh thánh với một tầm nhìn hướng về sự hiểu biết thuộc linh. Đó là, chúng ta phải suy xét về khả năng là Đức Chúa Trời đã mang sự chết đến trên nhân loại ngay chính ngày mà Ngài đã phán : nhưng sự chết mà con người chịu ngày hôm đó không phải về thể xác nhưng là một sự chết tâm linh.

Ê-phê-sô 2:1 “Và Ngài đã làm cho anh em sống lại là những kẻ đã chết vì những sư vi phạm và tội ác mình.”

Cô-lô-se 2:13  “ Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ, vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta:

Qua những câu Kinh thánh này chúng ta biết con người đã chết trong tội lỗi mình. Kinh thánh tiết lộ rằng con người chết về phần tâm-linh. Trước khi phạm tội con người sống về cả phần hồn lẫn phần xác. Con người có sự tương giao với Đức Chúa Trời. Có sự liên-hệ mật thiết giữa Đức Chúa Trời và loài người. Nhưng một khi con người phạm tội, sự tương giao thuộc linh giữa Trời và người đã bị gảy đổ : linh hồn con người chết ngay giây phút ấy. Đó là lý do tại sao trong thời kỳ cứu rỗi khi Đức Chúa Trời cứu con người thì điều cần thiết là họ phải được sanh lại về phần tâm-linh.

Cứu rỗi là sự ban cho tội nhân một linh hồn sống mới mẻ. Điểm quan trọng cho sự học hỏi của chúng ta đó là Đức Chúa Trời đơn giản phán :  “ Ngày nào ngươi ăn chắc sẽ chết.” Ngài phán điều này mà không xác định loại chết nào con người phải chịu. Ngài không tiết lộ trước ý Ngài muốn nói là chết về phần hồn chứ không phải chết về phần xác.

Như vậy chúng ta thấy sự phán xét lớn đầu tiên được ghi chép trong Kinh thánh quả thật là sự đoán phạt thuộc linh. Nó là thuộc linh vì không ai có thể nhìn thấy linh hồn của A-đam và Ê-va chết trong ngày đó. Thật vậy, Sa-tan có thể cho rằng mình đúng và nói : “ Thấy không, tôi nói các bạn sẽ không chết mà. Hãy xem, chẳng có gì xảy ra cho các bạn. Hai bạn vẫn còn sống trơ trơ ra đó.” Và bất kỳ người nào quan sát bề ngoài cũng sẽ đồng ý với San-tan. Đúng vậy, nếu nhìn bề ngoài không điều gì xảy ra như Đức Chúa Trời đã phán. Dầu vậy, ý-tưởng này hoàn toàn sai trật. Một điều gì đó đã xảy ra. Một điều gì rất thật và rất đau thương trong lãnh vực tâm linh đã xảy ra. Cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời đã giáng trên họ và linh hồn họ đã chết.

“ Được rồi,” một vài người có thể nói, “hãy cho là Đức Chúa Trời đã mang đến sự đoán phạt thuộc linh trên A-đam và Ê-va, nhưng điều đó không có nghĩa 21 tháng 5 năm 2011 là một Ngày Đoán Phạt thuộc linh.” Đồng ý, nhưng vào thời điểm này chúng tôi không cố gắng chứng minh 21 tháng 5, năm 2011 là thời điểm bắt đầu của Thời kỳ Phán Xét.

Câu hỏi được đặt ra trước mặt chúng ta bây giờ là : Có thể nào Đức Chúa Trời đã mang Thời kỳ Đoán Phạt cuối cùng đến trên thế giới một cách thuộc linh ? Một khi chúng ta thiết lập câu trả lời cho vấn đề này thì chúng ta có thể tiến đến việc bàn luận về khá nhiều bằng chứng nổi bật trong Kinh thánh, mà chúng liên tiếp chỉ ra ngày 21 tháng 5, năm 2011 là Ngày Phán Xét.

HÌNH ẢNH CỦA CÁI CHÉN

Kinh thánh thường nói về Cơn Thạnh Nộ của Đức Chúa Trời dùng hình ảnh của một cái chén.

Thi-thiên 11:6  “Ngài sẽ giáng các bẫy xuống những kẻ gian ác như mưa. Lửa hừng, diêm sinh, và giông tố sẽ là phần trong chén của chúng.”

Để ý kèm theo với lửa hừng và diêm sinh Đức Chúa Trời cũng giáng xuống các “ bẫy lưới ” trên những kẻ ác. Có lẽ bạn hình-dung lửa thật và diêm sinh thật đổ xuống trên những người không được cứu rỗi vào Ngày Đoán Phạt ghê gớm đó, nhưng còn những bẩy lưới thì sao ? Đó là những cái bẫy thú. Có ai thật sự nghĩ những cái bẫy, hay những cái lồng sẽ từ trên trời rơi xuống khắp nơi trên trái đất ? Dĩ nhiên là không ! Đức Chúa Trời đã dùng thêm từ ngữ “ những bẫy lưới ” để giúp chúng ta hiểu chén thạnh nộ giáng trên những người không được cứu sẽ là một chén thuộc linh. Nó không phải là sự phán xét theo nghĩa đen thuộc thể nhưng là một sự phán xét thuộc linh. Đó là lý do tại sao Kinh Thánh nói rằng toàn thể thế gian sẽ bị mắc bẫy vào thời điểm cuối cùng.  

Lu-ca 21:34, 35  “34 Hãy đề phòng, đừng để lòng các ngươi trĩu nặng với tiệc tùng, say sưa, và những lo lắng đời nầy đến nỗi ngày ấy bất thần chụp xuống trên các ngươi 35 như một bẫy lưới, vì ngày ấy sẽ ập đến trên mọi người sống ở mọi nơi khắp mặt đất.”

Vào ngày 21 tháng 5, năm 2011, khi thế giới vui mừng tuyên bố ( các nhà thờ cũng hùa theo ) “ không có gì xảy ra.” Vào chính thời điểm đó Đức Chúa Trời đã sập bẫy tất cả mọi người không được cứu trên địa cầu ( ở trong và ngoài các nhà thờ ) và bắt đầu ban chén thạnh nộ của Ngài cho họ uống.

SỰ PHÁN-XÉT THUỘC-LINH THỨ HAI : ĐẤNG CHRIST UỐNG CHÉN THẠNH-NỘ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Kinh thánh cũng tiết lộ cho chúng ta biết Chúa Giê-su Christ đã mang tội lỗi của con dân Ngài và Đức Chúa Trời đã trút cơn thạnh-nộ của Ngài trên Đấng Christ : trừng phạt Đấng Christ thay cho họ. Chúa Giê-su đi vào trong dòng giống loài người để chứng minh và bày tỏ công tác cứu chuộc vinh hiển của Ngài. Trong vườn Ghết-sê-ma-nê Ngài đã bắt đầu nếm trải cơn thạnh-nộ của Đức Chúa Trời trong khi thi-hành sự chứng minh này.

Ma-thi-ơ 26 : 39, 42  : “39 Ngài đi xa hơn một quãng nữa, sấp mình xuống đất, và cầu nguyện rằng, “Lạy Cha của con, nếu có thể được, xin cho chén nầy qua khỏi con; nhưng không theo ý con mà theo ý Cha.” 42 Ngài lại đi lần thứ hai và cầu nguyện, “Lạy Cha của con, nếu chén nầy không thể qua khỏi con, mà con phải uống, thì xin ý Cha được nên.”

Chúa Giê-su uống chén thạnh-nộ của Đức Chúa Trời, nhưng điều này có nghĩa gì ? Có sấm sét từ trời đánh xuống để hủy diệt Ngài không ? Không, chẳng có điều gì giống như vậy. Thật ra, bất cứ quan sát viên nào ở trong vườn Ghết-sê-ma-nê chỉ thấy một Chúa Giê-su đầy đau- thương và sầu-khổ, không gì khác. Hoàn toàn không có sự biểu lộ bên ngoài nào về cơn thạnh-nộ của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, Chúa Giê-su uống chén thạnh-nộ của Đức Chúa Trời trong vườn Ghết-sê-ma-nê không phải là sự trừng phạt thuộc thể mà là một sự trừng phạt thuộc linh. Chúa Giê-su chịu nhiều đau-đớn vì Ngài trải nghiệm sự trừng phạt trong lãnh-vực tâm linh.

Vậy thì, bây giờ 2 sự trừng phạt quan trọng trong Thánh kinh là hoàn toàn có tính cách thuộc linh : sự trừng phạt trên A-đam và Ê-va trong vườn Ghết-sê-ma-nê, và sự trừng phạt của Đức Chúa Trời trên Chúa Giê-su tại vườn Ghết-sê-ma-nê. Hai sự trừng phạt này bởi chính nó đưa ra bằng chứng đầy đủ để xác minh về ý-tưởng của Ngày Phán Xét xảy ra trong phương cách thuộc linh; ít nhất sự hiện hữu của những tiền lệ Kinh thánh này cũng gây cho những con dân chân-thành của Chúa xem xét một cách trung-thật để xem điều này có khả-năng thật không. Kinh thánh nói về những người trung thực tìm kiếm sự thật về những điều họ nghe từ Lời Đức Chúa Trời như những người Bê-rê.  

Công vụ 17:10, 11 “Tức thì, trong ban đêm, anh em khiến Phao-lô và Si-la đi đến thành Bê-rê. Đến nơi rồi, thì vào nhà hội người Giu-đa. 11 Những người nầy có ý hẳn hoi hơn người Tê-sa-lô-ni-ca, đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh, để xét lời giảng có thật chăng.”

Con dân của Đức Chúa Trời không chỉ đơn giản làm lơ những tin tức trong Kinh thánh với cái khoát tay thờ ơ ; nhưng họ lắng nghe cẩn-thận rồi thì kiểm chứng những điều mình nghe với Kinh thánh để xem chúng có đúng hay không.

KINH THÁNH GHI CHÉP MỘT SỰ TRỪNG PHẠT THUỘC LINH LỚN KHÁC

Nhưng hai sự trừng phạt đó của Đức Chúa Trời không phải là tất cả.

I Phi-e-rơ 4:17  “Vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Đức Chúa Trời; vả, nếu khởi từ chúng ta, thì sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng theo Tin Lành Đức Chúa Trời sẽ ra thế nào?”

Đức Chúa Trời đã cung cấp cho chúng ta rất nhiều tin tức trong Lời Ngài chỉ về chương trình của thời kỳ cuối cùng khi Ngài đem sự trừng phạt đến trên các nhà thờ trên toàn thế giới. Ngài cũng dùng hình ảnh cái chén để vẻ nên sự trút đổ cơn thạnh nộ của Ngài trên nhà thờ và các giáo đoàn.

Giê-rê-mi 25 : 15-18   “ 15 Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán cùng tôi như vầy: Hãy lấy chén rượu của sự giận khỏi tay ta, khá cho các dân mà ta sai ngươi đến đều uống lấy. 16 Chúng nó sẽ uống, sẽ đi xiêu tó, và điên cuồng, vì cớ gươm dao mà ta sẽ sai đến giữa chúng nó. 17 Vậy tôi lấy chén khỏi tay Đức Giê-hô-va, và khiến cho mọi nước mà Đức Giê-hô-va sai tôi đến đều uống lấy: 18 cho Giê-ru-sa-lem và cho các thành của Giu-đa, cho các vua các quan trưởng nó, làm cho chúng nó hoang vu, gở lạ, bị chê cười, chịu rủa sả như ngày nay; ”

Đức Chúa Trời trước nhất trao chén thạnh nộ cho Giê-ru-sa-lem ( một hình ảnh về các nhà thờ ) và kế đến cho các dân ( chỉ về toàn thế-giới ).

Giê-rê-mi 25:29   “ 29 Vì, hãy xem, ngay cả thành được gọi bằng danh Ta mà Ta còn giáng họa trên nó thì làm sao các ngươi có thể khỏi bị phạt? Các ngươi sẽ không khỏi bị phạt đâu, vì Ta kêu gọi gươm giáo đến nghịch lại mọi dân trên đất,” Chúa các đạo quân phán. ”

Bởi sự tốt lành và ân-điển của Ngài, Đức Chúa Trời cho chúng-ta biết thời-đại Hội thánh đã chấm dứt. Sự Phán xét đã bắt-đầu trên các Hội thánh vào năm 1988. Đức Thánh Linh đã ra khỏi vòng các giáo-đoàn Hội thánh Tân Ước vào thời điểm đó, và ngay lập tức ánh sáng Tin lành đã bị dập tắc trong tất-cả các nhà-thờ trên toàn thế-giới. Mặc dầu Kinh thánh dạy về điều này, các nhà thờ thời Tân Ước vẫn tiếp-tục hoạt động hoàn-toàn không bị phiền-nhiễu bởi sự thật kinh-khủng này.

Nhiều mục-sư và các chấp-sự, trưởng lão đã nghe về lời dạy của Kinh thánh liên quan đến sự trừng phạt giáng trên họ, nhưng họ thờ ơ và hoàn-toàn không để ý về điều này. Nhưng làm thế nào họ có thể bỏ qua một sự dạy dỗ lớn lao như vậy của Kinh thánh, đặc biệt về một điểm nghiêm trọng như vậy ? Họ có thể bỏ qua và thờ ơ xem như không có gì vì đây là là sự trừng phạt nằm trong lãnh vực tâm linh. Đức Thánh Linh không thể được nhìn thấy giữa họ, và cũng không thể nhìn thấy một khi Ngài đã bỏ họ ra đi.

Bóng tối hiện nay đang bao trùm tất cả các nhà thờ trên toàn thế-giới là một sự tối-tăm thuộc-linh; nó không thể được khám phá bởi cái nhìn thuộc thể và sự hiểu biết tự-nhiên. Nhưng con dân Đức Chúa Trời có thể hiểu và khám phá những điều này dựa vào sự sáng suốt, hoặc cái nhìn thiêng liêng mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ :

Đa-ni-ên 12:10 “ 10 Sẽ có nhiều kẻ được làm nên tinh sạch và trắng, và được luyện lọc. Nhưng những kẻ dữ sẽ cứ làm điều dữ; trong những kẻ dữ chẳng ai sẽ hiểu; song kẻ khôn sáng sẽ hiểu. ”

Những người được chọn nghe và hiểu sự nghiêm trọng về hiện thật của sự trừng phạt của Đức Chúa Trời trên các nhà thờ, mặc dầu trên thật tế đây hoàn-toàn là một sự đoán phạt tâm linh.

TÓM  LƯỢC

Bây giờ chúng-ta đã xem xét ba Sự Phán xét trong Kinh thánh, và chúng ta đã tìm thấy một điều nổi bật : mỗi một sự đoán phạt này chỉ có thể được mô tả là có tính cách thuộc-linh. Chúng ta không nói về sự đoán phạt nhỏ, ít biết đến hay lu mờ, nhưng là ba sự đoán phạt lớn lao nhất được ghi chép trong Thánh kinh. Làm thế nào chúng ta có thể bàn luận điều gì quan trọng hơn là sự trừng phạt của Đức Chúa Trời trên loài người tại vườn Ê-đen, hay sự trừng phạt của Đức Chúa Trời trên Đấng Christ tại vườn Ghết-sê-ma-nê, hoặc sự trừng phạt của Đức Chúa Trời trên nhà thờ thời Tân Ước trong thời kỳ Cơn Đại Nạn ? Thật sự, không thể đưa ra một sự trừng phạt nào trong Kinh thánh quan trọng hơn là ba sự trừng phạt này. Điều này đưa chúng ta trở lại câu hỏi chính : Kinh thánh có dạy về sự đoán phạt thuộc linh không ? Sau khi tim kiếm trong Kinh thánh chúng ta có thể đoan chắc quả đúng vậy ! Kinh thánh thật dạy rằng Đức Chúa Trời giáng sự đoán phạt thuộc-linh ( mắt trần không thể thấy được ) trên nhân loại vì tội-lỗi của họ.

Nhưng câu hỏi lớn cho tất cả chúng ta trên thế-giới ngày hôm nay là : Đức Chúa Trời đã có giáng sự đoán phạt thuộc linh bắt đầu vào ngày 21 tháng 5 năm 2011 không ?  Câu trả lời của Kinh thánh là : Có ! Có rất nhiều sự chứng-minh trong Kinh thánh cho câu nói rằng sự đoán phạt thuộc-linh đã bắt đầu vào ngày đó và tiếp-tục cho đến thời hiện tại.

Thật sự, bằng chứng trong Kinh thánh rất mạnh mẽ để chúng ta phải tự hỏi chính mình : làm thế nào để trước đây chúng ta chưa bao giờ suy nghĩ đến sự trừng phạt thuộc linh là điều có thể xảy ra cho sự đoán phạt cuối cùng ? Tuy nhiên chúng ta phải lưu ý Kinh thánh thật có dạy rằng Đức Chúa Trời một cách thuộc thể và hoàn toàn theo nghĩa đen sẽ hủy phá toàn thế giới vào ngày cuối cùng. Chúng tôi toàn-tâm đồng-ý với sự sự giảng dạy Kinh thánh đúng đắn này. Và Kinh thánh cũng dạy ngày 21 tháng 5 năm 2011, bắt đầu một thời kỳ được biết là Ngày Đoán Phạt về phương-diện tâm-linh.

Sự Đoán phạt tâm linh này sẽ kéo dài trong một số ngày đã định và sau rốt, vào ngày cuối cùng của giai-đoạn này cơn thạnh-nộ của Đức Chúa Trời sẽ được chứng minh một cách cụ-thể và tối hậu qua sự tiêu diệt toàn-thể vũ trụ này cùng những người không được cứu với nó. Kinh thánh cho biết rằng mỗi một người hiện đang sống ngày hôm nay đã bước vào thời kỳ mà Kinh thánh xác định là Thời kỳ Đoán phạt. Vào lúc này tất cả chúng ta đang sống trong Thời kỳ Đoán phạt. Kinh khủng thay, câu Kinh thánh sau đây đã được ứng nghiệm :

Ê-sai 24:17  “ 17 Hỡi dân cư trên đất, sự kinh hãi, hầm và bẫy đến trên ngươi. ”

Dĩ nhiên chân lý kinh khủng này tạo cho chúng ta nhiều câu hỏi liên quan đến bản chất của thời kỳ đoán phạt hiện nay.

Và chúng ta cũng muốn biết như thế nào mà những người được chọn của Đức Chúa Trời vẫn còn sống và tồn tại trên trái đất trong giai đoạn này. Chúng ta sẽ tìm cách trả lời những câu hỏi này và khá nhiều câu khác trong phần kế của loạt bài tới, Sống trong Thời Kỳ Đoán Phạt.


Để có thêm tin tức, xin vào

www.ebiblefellowship.org

www.ebible2.com

Thăm trang Facebook  www.facebook.com/ebiblefellowship

Cũng thăm kênh YouTube  www.youtube.com/ebiblefellowship1

Xin gởi lời nhắn, câu hỏi, lời bình-luận về   info@ebiblefellowship.org

Hoặc gởi thư cho chúng tôi tại :  E Bible Fellowship

PO Box 1393 Sharon Hill, PA 19079  USA

Thy Kingdom Come

Text Goes here

E Bible Fellowship's Open Forum - Volume 2

Text Goes Here

Studies in Genesis 6 - Volume 1: Verses 1-4

Text Goes Here

E Bible Fellowship's Open Forum Volume 1

Text Goes Here

2 Ttribulations At The End Of The World

Text Goes Here

50 Types & Figures Found in the Bible

Text Goes Here

Yet Forty Days!

Text goes here

The Elect's Appearance Before the Judgment Seat of Christ

Text Goes Here

Tờ Truyền đạo Kinh Thánh

Văn học Kinh Thánh

Về chúng tôi

eBible Fellowship

Tổ chức E Bible Fellowship được đặt tên với những lý do sau đây:

Điện tử:Chúng tôi tin rằng Chúa đã sử dụng phương tiện điện tử (radio, internet, v.v.) một cách tuyệt vời để cứu rất nhiều người ngoài các nhà thờ và cộng đồng của thế giới. Bây giờ nhiệm vụ hiện tại là, 'chăn dắt chiên Chúa' để mọi người mà Chúa đã cứu sẽ được xây dựng với Tin Lành.

Kinh Thánh:Kinh Thánh là quyền lực của chúng tôi. Không có sự thú nhận tự nhiên của con người, hoặc tuyên thệ, hoặc tuyên bố tôn giáo nào có quyền lực cao hơn Kinh Thánh. Chúng ta đang sống vào một thời kỳ khi Kinh Thánh được Đức Chúa Trời tôn vinh cao. Lời của Đức Chúa Trời là tối cao trong tất cả những điều mà nó tuyên bố.

Giao hòa:Chúng tôi là một tập thể của những người tin lành, mong muốn có sự giao hòa với Đức Chúa Trời thông qua Lời Ngài. Kinh Thánh dạy rằng thời đại của nhà thờ đã kết thúc; vì vậy, chúng tôi không có bất kỳ liên hệ hoặc xác định với bất kỳ nhà thờ hoặc tôn giáo nào. Cảm ơn bạn đã đến thăm. 1 Giăng 1:3 Chúng tôi chứng kiến điều chúng tôi đã thấy và nghe, để chúng bạn cũng có thể giao hòa với chúng tôi: và thực sự giao hòa của chúng tôi là với Cha và Con Ngài, là Chúa Kitô.

Liên hệ.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

quyên góp

E Bible Fellowship © 2023 - All Rights Reserved.